START  |  SITEMAP  |  PRINT

Se vores præsentationsvideo.
Klik her.

Eller se den på din telefon ved at scanne QR-koden
Hvem er vi

Historien om virksomheden Lørup Malervarer

I 1989 købte vi det gamle savværkshus i Lørup. Vi gik ret hurtigt i gang med en restaurering, for selv om det var et solidt gammelt hus, trængte det som andre ejendomme med omkring 160 år på "bagen" naturligt til en kærlig hånd. Under dette arbejde begynder vi at tale om betydningen af måden et hus bliver vedligeholdt på og de materialer, der har været anvendt i tidens løb. Et par år efter kommer turen til flagstangen, som viste sig at være temmelig rådden inde bag den moderne maling, den var smurt ind i. Vi undrede os en del over dette. Den var jo malet! Hvorfor rådnede den så?

I samme periode begynder Ejner, der som tækkemand kommer rundt til mange ældre ejendomme, rigtigt at lægge mærke til, hvordan træværk generelt er vedligeholdt samt tilstanden af træværket. Han gør på dette tidspunkt mange rystende iagttagelser. Det viser sig nemlig flere gange, at både vinduerne og det bindingsværk, som har siddet i et hus i rigtigt mange år - flere steder op til 200 år relativt pludseligt er kommet i dårlig stand.

Da den væsentligste ændring, der var sket på de fleste ejendomme siden "gamle dage", så vidt vi kunne få øje på, var den måde man overfladebehandlede træet på, så måtte det være her forklaringen på ændringerne skulle findes. I "gamle dage" brugte man linoliemaling. Det gik man væk fra til fordel for moderne produkter, som bl.a. tørrede hurtigere. Vi gjorde os mange tanker om, hvad der kunne gøres i dag for at forhindre træværk i at rådne og forsvinde for hurtigt. Vi var på det tidspunkt stadig selv i gang med vores gamle hus. Vi begyndte derfor selv at eksperimentere, bl.a. blandede vi de moderne produkter, vi brugte til bindingsværket op med linolie. Vi indkøbte også 2 bøtter med en type linoliemaling, som vi brugte til vinduerne. Linoliemaling i en god kvalitet var svær at opdrive, og det fandtes kun i et begrænset antal farver, da det ikke kunne tones i noget system.

Mens vi arbejdede med disse ting fik vi i foråret 1996 en henvendelse fra Wolf´s Linolie og Træ- tjærefabrik vedr. deres produkter bl.a. deres linoliebasserede Grundingsolie. Netop fordi vi havde gjort os en del tanker i den retning "tændte" vi straks på netop denne henvendelse. Det lød uhyre interessant.

Kort efter var vi blevet forhandlere af linoliemaling mm. fra Wolf´s, selv om vi startede i det små, bl.a. med salg til kunderne i Ejners tækkeforretning. Vi fornemmede ret hurtigt, at behovet for et malerprodukt, som var anderledes end det kendte, også var tilstede ude omkring. Allerede i sommeren 1997 etablerede vi derfor den første butik med et bredt sortiment i linoliemaling til udendørs samt trætjære og tilbehør. Salget af linoliemaling var for os en naturlig udvidelse af de aktiviteter, vi havde gang i i forvejen. Det var ligeledes helt naturligt at placere forretningen sammen med vores øvrige aktiviteter, dvs. sammen med Lørup Savværk, og lige ved siden af vores gamle hus.

Selv om behovet var tilstede, tager det dog tid at opbygge en kundekreds indenfor et special- produkt som dette. Vi havde derfor tilstrækkeligt med plads i et par år. I foråret 1999 mente vi, tiden var kommet til næste udvidelse. Det blev en butik, som var næsten dobbelt så stor som den gamle. Nu kunne vi få plads til tonemaskine og et helt program i indendørs malinger.