START  |  SITEMAP  |  PRINT

Se vores præsentationsvideo.
Klik her.

Eller se den på din telefon ved at scanne QR-koden
Pigmenter

FarvepigmenterLørup Malervarer fører et meget stort udvalg af gængse farvepig-menter/tørfarver, og endnu flere kan skaffes på bestilling. Kom og se de mange muligheder!

Mennesker har siden oldtiden brugt farver. Oprindeligt brugte man jordfarver, dvs. forskellige arter af jord f.eks. okker, man gravede op, tørrede og knuste. I nogle tilfælde brændte man dem i forskellig grad, hvilket gav flere nuancer. Generelt havde man under vores himmelstrøg kun gule, røde og brune farver samt hvidt(kalk og kridt) og sort(sod). Senere begyndte man at handle sig til grønne(Italien). Fra 1700-tallet begyndte man at fremstille farvepigmenter kemisk. Det gav en mængde klare farver, men da mange af dem var meget dyre blev de kun anvendt af meget velstillede mennesker og kun til dekorationer. En del af disse er igen blevet forbudt, da de er giftige. Andre kemiske farver er både billige og ugiftige f.eks. jernoxyderne og derfor meget brugt.

Helt grundlæggende er der to årsager til at anvende farver. For det første beskytter farvepigmenter uanset hvilken farve, der er tale om, mod solens skadelige UV-stråler. Det hindrer altså at træoverflader nedbrydes. Den anden årsag til at anvende farver er skønheden, dvs. vores øjne skal have noget at glæde sig over, derfor den store mangfoldighed i farver.

I moderne malinger bruges i dag kemisk fremstillede anilinfarver, men til fremstilling af de gængse malinger/overfladebehandlinger er farvepigmenter absolut nødvendige. Farvepigmenterne udblødes altid ca. 1 døgn inden brug til de bliver som en tyk pasta. Farvepigmenter/ tør- farver anvendes især i:

  • Kalk. Pigment udblødes i kalkvand. Bemærk ikke alle  farver er kalkægte, så husk at spørge dig for. Farvet kalk kan med fordel forstærkes med kasein. Til indfarvning af kalk kan udover farvepigmenter anvendes jernvitriol, som giver en varm gul til orange farve.
     
  • Limfarver eller temprafarver til indendørs væg og loft. Pigment udblødes i vand. Som lim kan anvendes celluloselim, kasseinlim, benlim eller hudlim. De tre først nævnte har vi materialerne til på lager.

  • Oliefarver - især linoliemaling. Anvendes indendørs til træværk som døre, paneler, bjælker, trælofter, møbler mm. Udendørs til vinduer, døre, porte, bindingsværk mm. Pigmentet udblødes i olie.

Slamfarve også kaldet svensk rödfarg er en kogt limfarve, som anvendes til udendørs træværk. Slamfarve kan man koge selv. Det kræver dog et meget stort kogekar. Den kan også købes færdiglavet - men kun på bestilling.

Kunstnerfarver. Pigmenter anvendes af kunstnere, som selv vil fremstille deres farver.