START  |  SITEMAP  |  PRINT

Se vores præsentationsvideo.
Klik her.

Eller se den på din telefon ved at scanne QR-koden
Silikatmaling

Silikatmaling

Hvad er silikatmaling? Silikatmaling kan være flere ting. En god/ægte silikatmaling er en maling, der afbinder mineralsk , dvs. malingen forstener og går i forbindelse med det mineralske underlag, puds, mursten o.lign. Det kan den, fordi bindemidlet i malingen er en slags flydende kvarts, der benævnes kalivandglas eller fixativ. Processen er tilsvarende den, der anvendes, når man fremstiller glas. Til fremstilling af glas anvendes kvarts og soda. Til fremstilling af kalivandglas anvendes kvarts og potaske, der varmes op i en højovn til ca. 1400°C, hvorefter det ved hjælp af hed damp omdannes til en glasklar flydende væske.

Fixativ eller kalivandglas anvendes som grunder og til opblanding i malingen, som består af ugiftige mineralske pigmenter og mineralske fyldstoffer. En god/ægte silikatmaling er dermed som udgangspunkt en tokomponent maling.

Fordele: Når silikatmalingen er hærdet og gået i fast forbindelse med væggen, danner den en meget diffusionsåben overflade, så væggen frit kan afgive vanddamp og optage den nødvendige kultveilte, mens vandindtrængning udefra forhindres.

Silikatmaling skaller ikke af. Den har en meget lang levetid, hvilket vil sige mindst 10-12 år, i nogle tilfælde op til det dobbelte. Kort sagt har en god silikatmaling udseende som kalk og holdbarhed som sten.

Silikatmaling findes også som enkomponente malinger. Disse typer er blandingsmalinger, idet de er tilsat en vis mængde akryl, som skulle gøre den let at arbejde med. Mængden af akryl skal fremgå af brugsanvisningen. Tilsætning af akryl indebærer, at malingen i højere grad klæber til væggen som en traditionel maling og virkningen af den mineralske forsteningsproces reduceres. Disse typer af maling er mindre diffusionsåbne end den rent mineralske/ægte silikatmaling. Generelt vil risikoen for vækst af mos og alger på langt sigt stige med et øget indhold af akryl, fordi mikroorganismer kan leve af organiske stoffer, når fungiciderne er nedbrudt. Enkelte typer af silikatmaling med et meget lavt indhold af tilsætningsstoffer må dog efter særlige regler også kaldes ægte silikatmaling.

SILIN Silikatmalinger er rent mineralske silikatmalinger, som fremstilles på en virksomhed med over 100 års erfaring på området. Silins produkter er fremstillet af miljørigtige råstoffer, der er særligt egnet til mineralsk underlag. Bindemidlet er rent kalivandglas uden tilsætning af akryl. Alle Silins silikatmalinger er fri for fungicider, hvorfor de ikke afgasser noget til luften. De er derfor lige velegnede ude som inde. Silins toningsfarver er fremstillet på basis af mineralske og helt lysægte pigmenter, der tilmed er ugiftige. Derfor falmer vægflader malet med Silin farver heller ikke.

Silin AZ Silikatmaling: Er egnet til såvel udendørs som indendørs brug. Den består af kalivandglas, mineralske fyldstoffer og lysægte pigmenter samt en meget lille del organisk tilsætning til stabilisering af malingen. AZ Silkatmaling overholder fuldt ud reglerne for at kaldes ægte silikatmaling. AZ Silikatmaling forstener med underlaget og danner ikke malingsfilm. Efter 2 påføringer reducerer den kun væggens diffusionsåbenhed med 3%. Den er modstandsdygtig overfor vejrlig og UV bestråling. Den er også egnet til renoveringsopgaver. Sd-Værdi: 0,001.

Silin AZ Silikatmaling grundes og fortyndes med AZ Fixativ.

Silin AZ Fixativ: Består af specielle, vandopløselige alkalisilikatater. Er rent uorganisk, glasklar og fri for kunstharpikstilsætninger eller andre organiske bestanddele. Afbinding ved forstening med underlaget. AZ Fixativ forbedrer styrken i sugende, mineralske materialer, så sandede overflader bliver faste. Forbedringen sker uden at ændre materialets evne til diffusion af vanddamp. Brugt som grunder regulerer og formindsker AZ Fixativ bundens sugning før maling med Silin silikatmalinger som AZ Silikatmaling eller Siolin – se indendørs maling. AZ Fixativ anvendes også som fortynder til de samme malinger. Følg nøje brugsanvisningen på dunken.

Silin-Murobetonal: Er en silikatholdig glasklar væske, som hærder/afbinder med underlaget ved en forstening/forkisling og danner derved en mineralsk enhed. Silin-Murobetonal anvendes ovenpå beton, tegl og lign. Trykstyrken forstærkes og overfladen afgiver ikke støv og sandkorn. Overfladen gøres vandafvisende og beskyttes mod salte. Dette gør Silin-Murobetonal uhyre velegnet til beskyttelse af f.eks. betonfliser på terrasser, i indkørsler mm. Silin-Murobetonal beskytter også betongulve mod den skadelige indflydelse fra mineralolie og drivmidler. Følg nøje brugsanvisningen på dunken.